Zápis do MŠ

Zápis do MŠ ZŠ 2024

ZÁPIS  do MŠ Třebíč Demlova ul., příspěvkové organizace, pro školní rok 2024/2025

1) Výdej žádostí:  ve dnech od 1. dubna - 7. května 2024

Jednotný formulář žádosti si zákonný zástupce dítěte vygeneruje na adrese https://zapisms.trebic.cz

případně:

1) na odboru školství a kultury Městského úřadu Třebíč, Karlovo nám. 104/55 v budově B ve 2. patře, kancelář č. B 213, tel.: 568 896 164,

2) v mateřské škole po telefonické domluvě na tel. čísle 568 841 779 (s sebou si vezmete svůj občanský průkaz a kartičku pojišťovny dítěte).

2) Příjem žádostí - ZÁPIS: ve dnech od 6. - 7. května 2024

Vytištěnou a podepsanou ŽÁDOST, včetně potvrzení praktického dětského lékaře doručí zákonný zástupce dítěte do MŠ:

  • osobním doručením do MŠ a to ve dnech 6. – 7. května 2024 od 8.00 – 11.30hod. a od 12.30 - 15.30 hod. do ředitelny MŠ.

  • den otevřených dveří v naší MŠ proběhne dne 11.4.2024, budete mít možnost nakouknout společně s Vašimi dětmi do dění naší školy.

s ŽÁDOSTÍ  zákonný zástupce dítěte doloží:

  • kopii rodného listu dítěte (dokument bude po ukončení správního řízení v souladu s GDPR řádně skartován)

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 se týká dětí narozených do 31. 8. 2019.

Opravy a změny je možno provádět pouze do odevzdání ŽÁDOSTI o přijetí do MŠ.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

3) Vyhodnocování žádostí: nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení

Zákonní zástupci mají možnost během správního řízení nahlédnout do spisu, po telefonické domluvě na tel: 568841779 nebo e-mail: ms.demlova@volny.cz.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy najdete zde:

https://zapisms.trebic.cz/kriteria

4) Zveřejnění výsledků zápisu: seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích MŠ.

5) ROZHODNUTÍ  o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce dítěte vyzvedne osobně po telefonické nebo e-mailové výzvě.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. čísle 568 841 779

Bližší informace o mateřské škole najdete na adrese: http://ww.msdemlovatrebic.cz

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...