Informace ze školní jídelny

Ceník stravného od 1. 9. 2017

  1. strávníci do 6 let 2. strávníci 7–10 let
Přesnídávka: 7 Kč 8 Kč
Oběd: 18 Kč 19 Kč
Svačinka: 8 Kč 8 Kč
Celkem: 33 Kč 35 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1. až 2.

ŠKOLNÉ 420 Kč

Stravné - platba

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím!

  • Strávníci se odhlašují do 8:00 hod. telefonicky nebo osobně pí. učitelce ve třídě. Telefon: 568 841 779.
  • Strávníci, kteří platí z účtu si musí zřídit svolení k inkasu na číslo účtu: 19-7756450257/0100.
  • Stravné je strháváno každého 16. dne v měsíci. K tomuto termínu musí být na účtu dostatek finančních prostředků.
  • Stravné z účtů budeme strhávat pouze na základě potvrzení o zřízení svolení k inkasu. Strávníci, kteří toto svolení nepředloží vedoucí jídelny Marii Hladké, budou stravné platit v hotovosti.
  • Stravné v hotovosti musí být uhrazeno nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

Odhlašování dítěte

Každou nepřítomnost nahlásí zákonný zástupce dítěte den dopředu, nejpozději však v den absence dítěte do 8:00 hod. Neodhlášenému dítěti se první den nepřítomnosti v MŠ strava započítá.

Telefon: 568 841 779, 724 001 468

Seznam alergenů v jídlech

Od prosince 2014 je nutno dle směrnice 1169/2011 EU zveřejňovat u jídelníčku seznam alergenů obsažených v potravinách.
Alergeny budeme vyznačovat v jídelníčku čísly za každým jídlem.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...