Informace ze školní jídelny

Ceník stravného od 1. 9. 2024

  1. strávníci do 6 let 2. strávníci 7–10 let
Přesnídávka: 11 Kč 12 Kč
Oběd: 25 Kč 27 Kč
Svačinka: 10 Kč 10 Kč
Celkem: 46 Kč 49 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1. až 2.

ŠKOLNÉ 800 Kč

Stravné - platba

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím!

  • Strávníci se odhlašují do 8:00 hod. telefonicky nebo osobně pí. učitelce ve třídě. Telefon: 568 841 779.
  • Strávníci, kteří platí z účtu si musí zřídit svolení k inkasu na číslo účtu: 19-7756450257/0100.
  • Stravné je strháváno každého 16. dne v měsíci. K tomuto termínu musí být na účtu dostatek finančních prostředků.
  • Stravné z účtů budeme strhávat pouze na základě potvrzení o zřízení svolení k inkasu. Strávníci, kteří toto svolení nepředloží, budou stravné platit v hotovosti.
  • Stravné v hotovosti musí být uhrazeno nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

Odhlašování dítěte

Každou nepřítomnost nahlásí zákonný zástupce dítěte den dopředu, nejpozději však v den absence dítěte do 8:00 hod. Neodhlášenému dítěti se první den nepřítomnosti v MŠ strava započítá.

Telefon: 568 841 779, 724 001 468

Seznam alergenů v jídlech

Od prosince 2014 je nutno dle směrnice 1169/2011 EU zveřejňovat u jídelníčku seznam alergenů obsažených v potravinách.
Alergeny budeme vyznačovat v jídelníčku čísly za každým jídlem.

Výdejna obědů

Naše MŠ nemá povolenou vedlejší hospodářskou činnost. Z technických důvodů nemá zřízenou výdejnu

Z těchto důvodů nelze organizovat výdej obědů.

V době uzavření MŠ je tedy i provoz školní kuchyně přerušen.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...